Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008

ΠΩΛΕΙΤΑΙ (αλλά πού να βρούμε τα λεφτά)


Στη διεύθυνση http://www.vathi.gr/ έχει αναρτηθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βαθέος. Αρκετά ενδιαφέρουσα η ανάγνωσή του, αν και μάλλον μόνο αγαθές προθέσεις περιγράφει...

Χωρίς να υποννοώ οτιδήποτε, καθώς δεν υπάρχει αναλυτική εικόνα και συνεπώς δε γνωρίζω πώς κατανεμήθησαν τα ποσά και πού ... πήγαν, εντύπωση μου έκανε ο παρακάτω πίνακας:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
2004: 247.238,62 ευρώ
2005: 551.549,30 ευρώ
2006: 326.087,61 ευρώ

Επαναλαμβάνω πως ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ αν η αύξηση του 2005 ήταν δικαιολογημένη ή όχι...
Ωστόσο δείχνει πως όταν "χρειάζεται" (με ή χωρίς εισαγωγικά....) βρίσκονται κονδύλια...

Άραγε, λέω τώρα ο αφελής, μπορούσαν να βρεθούν 200.000 ευρώ για την αγορά του κτηρίου Καραθανάση από το Δήμο, το 2006????
Ίσως άλλα τόσα για την αξιοποίησή του το 2007????
Άλλα 200.000 ευρώ το 2008 για την αξιοποίηση της Μαυρογενείου????
Και άλλα 200.000 ευρώ το 2009.....
(και μετά .... ξύπνησα....)

Δεν υπάρχουν σχόλια: